ỨNG VIÊN ĐÃ GỬI THÔNG TIN THÀNH CÔNG

Cảm ơn bạn đã quan tâm tuyển dụng tại ALAB, ALAB sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất nếu bạn là ứng cử viên phù hợp cho vị trí đang được tuyển dụng. Xin cảm ơn!