Đăng ký ngay

E-English Secondary là chương trình tiếng Anh thiếu niên hướng đến xây dựng nền tảng kỹ năng tiếng Anh học thuật vững chắc và chuẩn bị lộ trình rõ rệt cho các kỳ thi chuẩn hóa ngôn ngữ Cambridge for Schools. Cùng với các chủ đề khoa học xã hội hiện đại trên nền tảng công nghệ hỗ trợ học trực tuyến, học viên được rèn luyện các khung kỹ năng của thế kỷ 21 cho sự phát triển toàn diện của các công dân toàn cầu tương lai thông qua các hoạt động lớp học phong phú và các dự án học tập sáng tạo phù hợp với lứa tuổi cấp 2.

chỉ có tại
American Learning Lab

Kết hợp linh hoạt giữa các phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo quy chuẩn và mô hình giáo dục 5E (Engage - Explore - Explain - Elaborate - Evaluate), giúp khơi gợi hứng thú tìm hiểu về các nội dung bài học, đào sây kiến thức ngôn ngữ và kiến thức về cuộc sống.

Kho học liệu truyền thông đa phương tiện phong phú kết hợp với các dự án sáng tạo xuyên suốt, tạo môi trường tương tác với tiếng Anh và xây dựng các kỹ năng phần mềm cùng tư duy phản biện nhạy bén.

Các bài tập mô phỏng bài thi Cambridge for Schools cùng với những hướng dẫn giải quyết vấn đề cụ thể, giúp củng cố kỹ năng làm bài thi dưới áp lực thời gian để đạt được sự chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi ngôn ngữ chuẩn hóa theo khung Cambridge.

Lợi ích học tập

Phát triển đồng đều 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết trên nền tiếng Anh học thuật, kết hợp với việc dạy-học thông qua nền tảng công nghệ tiên tiến nhất của NXB hàng đầu thế giới Pearson.

Chuẩn bị cho học viên các kỹ năng làm bài thi và kiến thức từ vưng-ngữ pháp cần thiết để đạt các kết quả tốt nhất cho các kỳ thi chuẩn hóa ngôn ngữ Cambridge for Schools, phù hợp với lứa tuổi cấp 2.

Hướng đến xây dựng các khung kỹ năng của thế kỷ 21 cho sự phát triển toàn diện để hội nhập toàn cầu cho tương lai rộng mở.

lộ trình học

Đối tác chiến lược