CHỌN ĐỘ TUỔI PHÙ HỢP

Tiếng Anh Mầm Non

Từ 3 đến 6 tuổi

Tiếng Anh Tiểu Học

Từ 6 đến 11 tuổi

Từ 11 đến 15 tuổi

chọn mục tiêu học tập

Có thể chọn nhiều mục tiêu

Xây dựng cảm hứng học tiếng anh

Hỗ trợ việc học tại trường

Tư tin giao tiếp & thuyết trình

Thi chứng chỉ quốc tế

chọn kỹ năng trau dồi

Có thể chọn nhiều kỹ năng

Chọn tất cả

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng toán logic

Tư duy, phản biện

Độ dài thời gian 01 khoá học Phụ huynh mong muốn

3 tháng

6 tháng

9 tháng

12 tháng

THÔNG TIN TƯ VẤN