CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

"Where We Help To Build Extraordinary Generations"

Là đơn vị tiên phong ứng dụng hệ thống đào tạo 4.0 trong giảng dạy Tiếng Anh tại Việt Nam với sự đồng hành của các đối tác giáo dục uy tín như Visang, Pearson, Lego Education. ALAB tự hào mang đến cho bạn triển vọng phát triển nghề nghiệp hấp dẫn.